Redirack palettiers

Veiligheid

In onze huidige samenleving is het evidend dat veiligheid op de eerste plaats komt.  Elke werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving in zijn bedrijf. Niettegenstaande komen bedrijfsongevallen nog te frequent voor. Ook kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. In deze optie bieden wij u de volgende, volledig vrijblijvende mogelijkheid.

  • Inspectie van uw magazijn
  • Rapport van het inspectie resultaat
  • Offerte voor de herstelling van beschadigingen
  • Voorstel voor extra veiligsheidsvoorzieningen

Deze inspectie gebeurt door onze veiligheidsdeskundige op een in samenspraak bepaalde dag. Ook een jaarlijkse periodieke inspectie kan besproken worden. Voor de meeste bedrijven is een jaarlijkse controle voldoende.

Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring in huis om u met raad en daad bij te staan in het realiseren van uw project.

Poor control can seriously damage your wealth

Website by Artissoft